Loading...

Η εταιρεία

Η Critical Solution IKE αποτελεί εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με υψηλή δέσμευση στους Πελάτες της.

Η Critical Solution IKE  υποστηρίζει τους Πελάτες σε διάφορους τομείς της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, ώστε  να βελτιώσουν τις επιδόσεις της δραστηριότητάς τους, τη μετατροπή της επιχείρησης, τον εξορθολογισμό του κόστους, τη μόχλευση της τεχνολογίας με στόχο την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, την ανάλυση των διαδικασιών και την αναθεώρηση των σύνθετων δεδομένων, την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών αλλαγών (φορολογικών κλπ), ώστε η εταιρεία να ανακάμψει ή να τονωθεί η ανάπτυξή της.

Με τους συνεργάτες μας οι οποίοι έχουν πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της χρηματοδότησης, της λειτουργίας μεγάλων επιχειρήσεων, της στρατηγικής, της ανάλυσης και επεξεργασίας στοιχείων και της τεχνολογίας, παρέχουμε στις επιχειρήσεις εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλές και λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει κάθε πελάτης μας για την επίτευξη βιώσιμης λύσης με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τόσο οικονομικά υγιών όσο και προβληματικών εταιρειών και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του τομέα της βιομηχανίας, της υγείας, του  τουρισμού, των media κλπ υπηρεσιών.

Στην ιστορία κάθε επιτυχίας, θα βρεις κάποιον που πήρε μια θαρραλέα απόφαση.

Peter Drucker

Τεχνογνωσία

Έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε τις άμεσες προκλήσεις και  ευκαιρίες που συναντά ο οργανισμός σας κάθε μέρα. Οι συνεργάτες μας έχουν την απαράμιλλη ικανότητά να συνεργαστούν μαζί σας, ανεξάρτητα από την κατάσταση που αντιμετωπίζετε ή τις απαιτήσεις που έχετε. Επειδή η  βαθιά διαμορφωμένη πείρα μας προέρχεται από μια μοναδική κατανόηση και από πραγματική  hands-on εμπειρία σε διάφορες επιχειρήσεις ,οι λύσεις που προτείνουμε, δημιουργούν σημαντικά αποτελέσματα.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν εργαστεί σε όλο το εύρος  των επιχειρήσεων  ως CEOs, CFOs, και Διευθυντές σε υψηλό επίπεδο ιεραρχίας.

Παραδίδουμε τεχνογνωσία, που διερευνά τα όρια σε κάθε πτυχή του κλάδου της εταιρείας με στρατηγική άμεσης παρέμβασης, που αφορά τις οικονομικές, εμπορικές, διοικητικές και δια-τμηματικές λειτουργίες.

Αποστολή μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από σχέσεις που βασίζονται στην ακεραιότητα, την φροντίδα και τον σεβασμό, παραδίδοντας τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.

Τα μεγάλα πράγματα τα καταφέρνουν ταλαντούχοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν.

Warren Bennis

Γιατί την Critical Solution;

Έχουμε την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό

Οι άνθρωποί μας δεν έχουν μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πολυεπίπεδη εμπειρία στις περισσότερες από τις βασικές βιομηχανίες στην παραγωγή/ εμπορία και τις υπηρεσίες σε μικρές/ μεσαίες και μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και σε πολυεθνικό περιβάλλον.

Δίνουμε έμφαση στις μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας

Πρώτος στόχος μας είναι να κατανοήσουμε την δομή της εταιρείας σας. Πεποίθησή μας είναι ότι μόνο όταν έχουμε τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις.

Πιστεύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις και  υποστηρίζουμε το «όραμα» της εταιρείας σας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου μας.

Οι πρωτοποριακοί οργανισμοί δεν σπαταλούν χρόνο ούτε δυνάμεις για να υπερασπιστούν το χθες.

Peter Drucker

Μοντέλο Συνεργασίας

Αρχική επικοινωνία και κατανόηση

Μέσα από μια πρώτη  συνάντηση με τον πελάτη μαθαίνουμε για την ιστορία και τα τρέχοντα ζητήματα της εταιρείας του και συμφωνούμε σε μια γενική προσέγγιση για το  σκοπό  της συνεργασίας . Μετά την πρώτη επαφή προχωράμε σε προκαταρκτική έρευνα οικονομικών στοιχείων με τη σύμπραξη της οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Πρόταση σχεδίου και συμφωνία

Μετά από αυτή τη φάση  υποβάλουμε την πρόταση του έργου μας, συμπεριλαμβανομένης της  κατανόησής μας για  «το πεδίο εφαρμογής» που απαιτείται, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους όρους για συζήτηση και συμφωνία / αποδοχή.

 

Έρευνα και ανάλυση

Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή, ξεκινάμε τη διαδικασία  έρευνας και ανάλυσης, με σκοπό να παραχθεί  μια περιεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας. Η συμβουλή μας είναι τόσο καλή όσο η συμμετοχή των πελατών μας. Οι πελάτες μας παίζουν έναν πολύ ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυο οργανισμών.

Την παράδοση του έργου

Η παρουσίαση / παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου γίνεται  με οποιοδήποτε  τρόπο ο πελάτης προτιμά.

Σε αυτό το στάδιο το έργο έχει τελειώσει και η επιτυχία αξιολογείται!!

Επιπλέον Πληροφορίες

Θέσεις εργασίας

Αν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο info@criticalsolution.gr

Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία 2014

Οικονομικά στοιχεία 2015

Οικονομικά στοιχεία 2016