Μοντέλο Συνεργασίας

Critical Solution | Business Partners > Μοντέλο Συνεργασίας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχική επικοινωνία και κατανόηση

Μέσα από μια πρώτη συνάντηση με τον πελάτη μαθαίνουμε για την ιστορία και τα τρέχοντα ζητήματα της εταιρείας του και συμφωνούμε σε μια γενική προσέγγιση για το σκοπό της συνεργασίας . Μετά την πρώτη επαφή προχωράμε σε προκαταρκτική έρευνα οικονομικών στοιχείων με τη σύμπραξη της οργάνωσης της επιχείρησης.

Πρόταση σχεδίου και συμφωνία

Μετά από αυτή τη φάση υποβάλουμε την πρόταση του έργου μας, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησής μας για «το πεδίο εφαρμογής» που απαιτείται, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους όρους για συζήτηση και συμφωνία / αποδοχή.

Έρευνα και ανάλυση

Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή, ξεκινάμε τη διαδικασία έρευνας και ανάλυσης, με σκοπό να παραχθεί μια περιεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας. Η συμβουλή μας είναι τόσο καλή όσο η συμμετοχή των πελατών μας. Οι πελάτες μας παίζουν έναν πολύ ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυο οργανισμών.

Την παράδοση του έργου

Η παρουσίαση / παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο πελάτης προτιμά.

Σε αυτό το στάδιο το έργο έχει τελειώσει και η επιτυχία αξιολογείται!!

Μοντέλο Συνεργασίας - Critical Solution
Ψάχνετε για έναν σύμβουλο επιχειρήσεων πρώτης κατηγορίας;